Rotary w Polsce

Organizacja Rotary International została założona w 1905 roku w Chicago przez amerykańskiego prawnika Paula Harrisa.

W Polsce ruch rotariański rozwijał się w latach trzydziestych. Pierwszy klub założony był w 1931 roku w Warszawie. Jego założycielami byli inż. Piotr Drzewiecki i prof. Jerzy Loth. Przed wojną było w Polsce 11 klubów zrzeszających 225 rotarian. Grupowały one wtedy wielu znanych i szanowanych obywateli Drugiej Rzeczypospolitej. Ostatnie spotkanie Warszawskiego Klubu Rotary odbyło się już w czasie trwania wojny, 8 września 1939 roku. Zachowało się sprawozdanie z przebiegu tego spotkania z adnotacją o nieobecnych “usprawiedliwieni, są w wojsku”.

W czasie trwania PRL-u istnienie klubów było oczywiście nierealne, jednak wielu przedwojennych Rotarian w dalszym ciągu uczestniczyło w życiu rotariańskim, między innymi uczestnicząc w konwencjach czy będąc członkami klubów w innych krajach. Dlatego też wraz ze zmianą systemu mogła się odbyć reaktywacja ruchu rotariańskiego przy zachowaniu ciągłości tradycji rotariańskich. Wtedy to 25 czerwca 1989 roku po uroczystej ceremonii czarteru na Zamku Królewskim powstał Warszawski Klub Rotariański. Od tego czasu powstało bądź zostało reaktywowanych kilkadziesiąt klubów w Polsce.

Obecnie Polska należy do tzw. Dystryktu o numerze 2230, który tworzą Białoruś, Polska i Ukraina. Na Białorusi istnieją 3 kluby ( 58 rotarian), w Polsce 72 kluby ( 1677 rotarian), na Ukrainie 47 kluby ( 753 rotarian), łącznie skupiające 2 488 rotarian ( stan na dzień 21.11.2014).