Programy Rotary

Programy Rotary International istnieją po to, by wspomagać Rotarian w pracy na rzecz lokalnych społeczności i pomocy potrzebującym na całym świecie.

Youth Exchange participants at the House of Friendship, Rotary International Convention, 6 June 2015, Sao Paulo, Brazil.

Fot.: Monika Lozinska, © Rotary International

Interact

Kluby dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat zakładane i wspierane przez kluby rotariańskie przy szkołach. Obecnie istnieje 12 300 takich klubów w 133 krajach. Więcej informacji na temat Interactu znajdziesz tutaj.

 

Rotaract

Kluby dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat, których celem jest rozwój zawodowy i kształcenie liderów oraz realizacja projektów pomocowych. Mamy takich 8 000 klubów w 167 krajach. Więcej informacji na temat Rotaractu znajdziesz tutaj.

 

Bractwa Rotariańskie i Rotariańskie Grupy Działania (Rotary Fellowshpis, Rotarian Action Group)

Bractwa Rotariańskie to grupy Rotarian o wspólnych zainteresowaniach zawodowych i towarzyskich, natomiast Rotariańskie Grupy Działania zajmują się pracą humanitarną. Obie te grupy wspólnie tworzą Grupy Sieci Globalnej (Global Networking Group) otwarte dla Rotarian, ich małżonków, Rotaractorów. Takich grup jest ponad 70, między innymi bractwo żeglarskie, golfowe itp.

 

Rotariańska Wymiana Koleżeńska (Rotary Friendship Exchange)

Pojedyncze osoby bądź całe grupy, często w towarzystwie rodzin, składają sobie nawzajem wizyty, goszczą się w swoich domach i w ten sposób poznają obcą kulturę. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

 

Rotariańska Wymiana Młodzieżowa (Rotary Youth Exchange)

Kluby i dystrykty wysyłają i przyjmują młodzież szkolną w wieku 15-18 lat na okres od tygodnia do całego roku szkolnego w inny zakątek świata. Rocznie z tego programu korzysta ponad 8 000 dzieci. Więcej informacji na temat wymiany młodzieżowej znajdziesz tutaj.

 

Seminaria Ryla (Rotary Youth Leaderschip Awards)

Kluby i dystryktu organizują seminaria rozwijające zdolności przywódcze dla młodzieży i młodych ludzi w wieku 14-30 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.