Komisja edukacyjna im. Prof. Henryka Wójcickiego

Została zainicjowana w 2006 roku przez Annę Wieczorek, we współpracy z rodziną nieżyjącego już dziś wybitnego Polaka i Rotarianina z Kanady – prof. Henryka Wójcickego. Komisję wspiera również macierzysty klub profesora – The Rotary Club of Edmonton.

Komisja zajmowała się organizowaniem nauki języka angielskiego nowoczesną metodą dla dzieci z biednych środowisk oraz dla dzieci z domów dziecka. Głównym celem działań jakie podejmujemy jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej i gorszym statusie społecznym. Dając naszym podopiecznym możliwość efektywnego uczenia się języka angielskiego, dajemy im jednocześnie szansę na lepszą przyszłość w ich późniejszym, dorosłym życiu.