Kontakt

Spotykamy się w czwartki o godz. 18:30 w Hotelu Holiday Inn

przy ul. Twardej 52 w Warszawie

email: warszawajozefow@rotary.org.pl

Klub Rotary Warszawa-Józefów jest wpisany do Rotary International pod numerem 28229 w dystrykcie 2231.

Adres oficjalny i dane stowarzyszenia
Nazwa: Klub Rotary Warszawa-Józefów
Adres: Połczyńska 50 lok. 2, 01-337 Warszawa
Regon: 013140053
Nip: 521-30-60-402

Stowarzyszenie „Klub Rotary Warszawa-Józefów” jest wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 151452.
Klub Rotary Warszawa-Józefów jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną pod numerem 69174/2006.

Numer konta w banku
Bank: BNP Paribas
Konto: 06 1600 1462 1810 1899 8000 0001

Subkonto Programu Wymiany Młodzieży:
Bank: BNP Paribas
Konto: 92 1600 1462 1810 1899 8000 0005

Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa