Rotary na świecie

Rotary jest stowarzyszeniem zrzeszającym wybitnych przedstawicieli różnych zawodów z całego świata, których celem działania jest poprawa warunków życia ludzi, promowanie wysokich etycznych postaw we wszystkich profesjach, dążenie do światowego zrozumienia i pokoju.

Rotary zrzesza ponad 1,2 miliona osób należących do 34 000 klubów w 208 krajach i regionach geograficznych. Członkami klubu Rotary mogą zostać tylko osoby zaproszone przez Klub.

Rotarianie spotykają się raz w tygodniu. Na tym towarzyskim spotkaniu omawiają programy działania na rzecz innych.

Rotary realizuje swój program przez konkretną pomoc, dla osób znajdujących się w potrzebie, chorych, inwalidów, udzielana rocznie w ponad 50000 programach Klubów Rotary na całym świecie.

Rotary umożliwia corocznie pogłębianie wiedzy 9 000 uczniom szkół średnich poprzez studia za granicą.

Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad 40 milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popierające współpracę między narodami.

Rotary opiekuje się 7 000 klubów INTERACT, które skupiają młodzież szkół średnich w ponad 90 krajach.

Rotary wspiera 5 000 klubów ROTARACT w 100 krajach które skupiają młodzież w wieku 18 do 29 lat.

Rotary rozpoczęło działalność w 1905 roku w Chicago. Centralne biuro mieści się w Evanston, Illinois, U.S.A. Biura pomocnicze znajdują się w 9 krajach na 5 kontynentach.