O Rotary

Rotary Interntional to najstarsza na świecie klubowa organizacja społeczno-charytatywna, która składa się z ponad 33 tysięcy klubów w ponad dwustu krajach na całym świecie. Nasi członkowie tworzą globalną sieć przedsiębiorców oraz fachowców z rozmaitych dziedzin i wspólnie służą swoim czasem i wiedzą społecznościom lokalnym i międzynarodowym.

Rotariańskie motto to „Służba ponad korzyść własną” (Service Above Self) najlepiej pokazuje, jaka idea przyświeca organizacji skupiającej ponad 1,2 mln członków. Rotary ma długą i bogatą tradycję oraz rozbudowaną strukturę organizacyjną. Realizuje przy tym wiele programów.

Rotary większość swoich działań przeprowadza na poziomie lokalnym czyli w klubach. Każdy Rotarianin jest członkiem klubu Rotary, a wszystkie kluby zrzeszone są w światowym stowarzyszeniu Rotary Interational (RI). Każdy z klubów jest autonomiczny (w ramach statutu i regulaminów Rotary International), jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Stowarzyszeń, sam wybiera swój zarząd i decyduje o działalności.

Kluby zgromadzone są w Dystryktach, którymi kierują wybierani co roku Gubernatorzy. Polska jest w Dystrykcie 2230 wraz z Ukrainą i Białorusią, choć od 2017 roku nasz kraj będzie samodzielnym dystryktem w strukturach RI. Zarząd RI składa się z 19 członków, na czele z Prezydentem. Zgodnie z tradycją wybierany corocznie Prezydent prezentuje swoje motto na kolejny rok działalności stowarzyszenia.

Główna siedziba Rotary International znajduje się w Evanstone w USA na przedmieściach Chicago w stanie Illinois. Dodatkowo istnieje siedem regionalnych biur międzynarodowych: w Argentynie, Australii, Brazylii, Indiach, Japonii, Korei i Szwajcarii (dla Europy) oraz w Anglii (dla klubów z Wielkiej Brytanii i Irlandii). Szef Sekretariatu jest jednocześnie Sekretarzem Generalnym i stoi na czele 740-osobowego zespołu pracującego na rzecz rotarian na całym świecie.

Cel działalności Rotary:

Celem Rotary jest pobudzanie i wspieranie idei służby jako podstawy szczytnej działalności, a w szczególności pobudzanie i wspieranie:

  • rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości sprawowania służby;
  • wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania przez każdego Rotarianina swojego zawodu jako możliwości służenia społeczeństwu;
  • stosowanie ideału służby przez każdego Rotarianina w jego życiu zawodowym, osobistym i społecznym;
  • propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju przez światową wspólnotę osób tego samego zawodu.