Rotary w Warszawie

W stolicy działa dziewięć klubów Rotary, które działają na rzecz lokalnych społeczności tworząc osobne oraz wspólne programy pomocowe. Klub Rotary Warszawa-Józefów powstał jako trzeci w Warszawie, po klubach Rotary Warszawa i Rotary Warszawa City.