Oficerowie klubowi

ZARZĄD KLUBU ROTARY WARSZAWA-JÓZEFÓW W KADENCJI 2019/2020:

Wojciech Bartczak – Prezydent
Krzysztof Bożek – Past Prezydent
Angelika Przeździęk – Sekretarz
Sergij Gryshyn – Skarbnik
Tomasz Wicentowicz – Przewodniczący Komisji ds. Rotary Foundation
Angelika Przeździęk – Przewodniczący Komisji ds. Członkostwa
Robert Tondera – Przewodniczący Komisji ds. Projektów Klubowych
Angelika Przeździęk – Komitet Wymiany Młodzieżowej
Angelika Przeździęk – Komitet ds. Rotaract
Anna Łysek – Komitet ds. Interact

Prezydenci Klubu Rotary Warszawa-Józefów

Kadencja Zarządu Klubu, podobnie jak Prezydenta RI, trwa rok i rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca następnego roku.

Czarterowy – Wojciech Bartczak
1992-1993 – Wojciech Sierpiński
1993-1994 – Jerzy Genello
1994-1995 – Stanisław Niemczewski
1995-1996 – Jan Jaroszewicz
1996-1997 – Lucjan Łukasik
1997-1998 – Witold Zatorski
1998-1999 – Tomasz Mieszkowski
1999-2000 – Tomasz Wicentowicz
2000-2001 – Bogdan Wasilewski
2001-2002 – Bogdan Żejmo
2002-2003 – Marcin Gosiewski
2003-2004 – Halina Rajska
2004-2005 – Wojciech Brochwicz
2005-2006 – Marek Roszkowski
2006-2007 – Anna Wieczorek
2007-2008 – Teresa Sendor
2008-2009 – Małgorzata Kwiatkowska
2009-2010 – Bogusław Mackiewicz
2010-2011 – Robert Tondera
2011-2012 – Janusz Krzyżowski
2013-2014 – Paweł Rosiński
2014-2015 – Marcin Gosiewski
2015-2016 – Angelika Przeździęk
2016-2017 – Jarosław Wojtach
2017-2018 – Tomasz Mieszkowski
2018-2019 – Jerzy Genello
2019-2020 – Krzysztof Bożek
2020-2021 – Wojciech Bartczak