Od połowy marca studenci Programu Wymiany Młodzieży, podobnie jak pozostali uczniowie polskich szkół, musieli zostać w domach i kontynuować naukę on-line. Nikt jednak nie chciał wcześniej wracać do domu, większość pożegnała się z nami dopiero w momencie, gdy polskie granice zostały otwarte.

Carmen i Antonio znakomicie opanowali język polski i z nowymi doświadczeniami wrócili do swoich domów.

Vicky wróciła do domu wcześniej także pełna wrażeń i wspomnień.

 

Studenci otrzymali od naszego klubu oraz od Klubu Rotary Warszawa Fryderyk Chopin certyfikaty, które potwierdziły ich zaangażowanie w działalność społeczną, a także znajomość języka polskiego.

Pożegnalne spotkanie odbyło się u Kolegi Michała Skupa z RC Warszawa Fryderyk Chopin.