Naszymi gośćmi byli: Marcin Nestorowicz, Sergiy Gryshyn, Łukasz Janowski oraz Kasia Chachiel, Karolina Pokorska i Patrycja Baranowska – Rotaractorki.