Wszystkim Rotarianom oraz naszym rodzinom i przyjaciołom życzymy pięknych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech pokój zagości w Waszych sercach a miłość ogarnie wszystkich wokół.