Naszymi gośćmi były: Milena Dzialuk i Naza Simińska z Toast Masters, z którymi Rotary ma podpisaną globalną umowę o współpracy. Panie opowiedziały o tym, czy zajmuje się ich organizacja. Zainteresowanych zapraszam na stronę: https://toastmasters.pl/pl/

Prezydent Klubu poinformował, iż na pomoc w Libanie zebraliśmy już ponad 6 tys . złotych i mamy jeszcze deklaracje wpłat. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu.