W dniu 15 czerwca w warszawskim Hotelu HolidayInn odbyła się uroczystość przekazania Służby Rotariańskiej na rok 2019-20 klubów z Warszawy i Białegostoku. Była to także oficjalna uroczystość Przekazani Służby nowej Gubernator Dystryktu 2231 Małgorzacie Wojtas. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele większości warszawskich Klubów Rotary a także Gubernator Elekt Janusz Koziński z Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.

Nasz Klub – jako współorganizatora – reprezentowali: Angelika Przeździęk – Trener Dystryktu i Sekretarz Klubu, Tomasz Wicentowicz, Prezydent Jerzy Genello, Prezydent Elekt – Krzysztof Bożek oraz Prezydent Nominat – Wojciech Bartczak.