Podczas spotkania odbyła się klubowa uroczystość przekazania Służby Rotariańskiej nowemu Prezydentowi Klubu Krzysztofowi Bożkowi.

Gościliśmy także naszych przyjaciół Rotarian z Klubu Rotary Warszawa Wilanów Matthiasa Renza oraz Raymonda Tomeckiego, którzy opowiedzieli o projekcie realizowanym w Ugandzie. Szeroko zakrojony projekt będzie realizowany w ramach Global Grant, do którego także jako Klub chcemy się włączyć.