Naszymi gośćmi byli: Małgorzata Szlagowska-Skulska – Dyrektorka dwóch dorocznych imprez: Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” i Festiwalu Filmów Polskich „Wisła” odbywającego się w 14 krajach na świecie, która opowiedziała o swojej pracy i promocji kina polskiego za granicą oraz kina rosyjskiego w Polsce.

Gościliśmy także aktorkę i reżyserkę Ewę Bukowską oraz rodzinę Państwa Dąbkowskich, których córka Maja odebrała od nas plakietki i proporczyk przed wyjazdem do Hiszpanii na Wymianę Długoterminową.

Nasz klubowy kolega Staszek Niemczewski opowiedział o zmaganiach w Turnieju Ground Golfa w Józefowie.