Naszym gościem był Pan Kazimierz Kuberski w latach 2005–2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który opowiedział o programach realizowanych przez jego Ministerstwo na rzecz dzieci oraz osób starszych.